Gården

I vackra Billsta, av många kallad Bullerbyn finns vi, Susanne och Micke och våra barn Niklas och Ebba. På gården lever vi nära naturen, tillsammans med våra tjurar, kor och kvigor.

Vi arbetar för att ge våra djur den bästa omsorgen och fodret. Idag har vi 100 nötkreatur och brukar 150 ha åkermark och 150 ha skog.

Billsta är beläget i en spännande och uråldrig kulturbygd där den vackra Långhundraleden delar ägorna i två delar. Där porlande bäckar rinner genom skogar och vackra ängar.

Detta är en trakt som bjuder på många spår från forna tider, spår som dagligen stimulerar vårt intresse för historia och sammanhang.

Billsta är en perfekt plats för betande nötkreatur.

EN LJUVLIG PLATS DÄR SJÄLEN FÅR RO, BÅDE HOS FOLK OCH FÄ.

Comments are closed.